Blair Redford

Recent Role:

Simon on Satisfaction

Born:

7/27/1983, Atlanta, Georgia

7.9
10
9.5
9.0
8.5
8.0
7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
N/A
Rate Person
20 votes
Follow