Takahiro Sakurai

Recent Role:

Jealousto (voice) on Super Sentai

Born:

6/13/1974, Okazaki, Aichi, Japan

9.6
10
9.5
9.0
8.5
8.0
7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
N/A
Rate Person
12 votes
Follow