Keroro Gunso

Momoka vs. Koyuki Hotspring Battle / Keroro and Fuyuki Go Together

Season 1, Ep 34, Aired 11/20/04
9.4
10
9.5
9.0
8.5
8.0
7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
N/A
Rate Episode
3 votes
Write a Review