Poltergeist: The Legacy

Episode Guide

Season 4 ()

Season 3 ()

Season 2 ()

Season 1 ()