Rizzoli & Isles

Boston Strangler Redux

Season 1, Ep 2, Aired 7/19/10
7.4
10
9.5
9.0
8.5
8.0
7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
N/A
Rate Episode
188 votes