• S 7: Ep 23 Quailman: The Un-Quail Saga
  • S 7: Ep 21 Quailman and the L.U.B.
  • S 7: Ep 19 Quailman's Bad Hair Day
  • S 7: Ep 18 Quailman and the Quintuple Quandary
  • S 7: Ep 15 Quailman VS the Quizzler
  • S 7: Ep 13 Quailman VS the Whackhammer
  • S 7: Ep 12 Quailman VS the Annoying S.T.U.A.R.T.
  • S 7: Ep 10 Quailman VS Supersport
  • S 7: Ep 8 Quailman Takes the Blame