• S 1: Ep 8 Dr. Fu Manchu's Raid
  10/22/56
 • S 1: Ep 7 The Slave Of Dr. Fu Manchu
  10/15/56
 • S 1: Ep 6 The Plague of Dr. Fu Manchu
  10/8/56
 • S 1: Ep 5 Dr. Fu Manchu, Incorporated
  10/1/56
 • S 1: Ep 4 The Vengeance of Dr. Fu Manchu
  9/24/56
 • S 1: Ep 3 The Secret of Dr. Fu Manchu
  9/17/56
 • S 1: Ep 2 The Golden God of Dr. Fu Manchu
  9/10/56
 • S 1: Ep 1 The Prisoner of Dr. Fu Manchu
  9/3/56