• S 34: Ep 1 Game 1 - Kansas City at Philadelphia (1980)
    10/14/80