• S 1: Ep 2 Bo Jackson
    11/19/04
  • S 1: Ep 1 Terry Bradshaw
    11/12/04
  • S 1: Ep 8 Isiah Thomas