Nobuhiro Watsuki

Follow

Nobuhiro Watsuki Trivia

FILTER BY TYPE

  • Trivia

    • Kenshin Himura from his hit manga Rurouni Kenshin was based on Kawakami Gensai. Gensai was one of the top four assassins during the Bakumatsu - Japanese revolution.