• S 3: Ep 5 First Half Preliminary Round 5 - Charles vs. Anthony & Lentz vs. Schenk
  9/1/91
 • S 3: Ep 4 First Half Preliminary Round 4 - Monostori/Goldrick vs. Petrie & Chase vs. Torres
  9/1/91
 • S 3: Ep 3 First Half Preliminary Round 3 - Jones vs. Collins & Stevenson vs. Jonckowski
  9/1/91
 • S 3: Ep 1 First Half Preliminary Round 1 - Wilson vs. Worthington & Kropp vs. Torjesen
  9/1/91
 • S 2: Ep 26 Grand Championship Season 3 - Costantino vs. Branham & Nichting vs. Cumberbatch
  1/1/91
 • S 2: Ep 25 Second Half Final Round - Branham vs. Dieter & Telley vs Cumberbatch
  1/1/91
 • S 2: Ep 24 Second Half Semifinal Round 2 - Kiernan vs Dieter & Cumberbatch vs Dorsa
  1/1/91
 • S 2: Ep 23 Second Half Semifinal Round 1 - Branham vs Montgomery & Telley vs Akai
  1/1/91
 • S 2: Ep 22 Second Half Quarterfinal Round 4 - Branham vs Altschuler & Telley vs Stickleman
  1/1/91
 • S 2: Ep 21 Second Half Quarterfinal Round 3 - Kiernan vs Nasca & Cumberbatch vs Jarchow
  1/1/91
 • S 2: Ep 19 Second Half Quarterfinal Round 1 - Montgomery vs. Duke & Akai vs. Duke
  1/1/91
 • S 2: Ep 18 Second Half Preliminary Round 5 - Montgomery vs. Altschuler & Telley vs. Stickleman
  1/1/91
 • S 2: Ep 14 Second Half Preliminary Round 1 - McClesky/Kieser vs. Branham / Look-Jaeger vs. Wilcox/Dorsa
  1/1/91
 • S 2: Ep 15 Second Half Preliminary Round 2 - Johnson vs. Kiernan / Akai vs. Henger
  1/1/91
 • S 2: Ep 11 First Half Semifinal Round 2 - Nichting vs. Mentzer / Vopatek vs. Adams
  9/1/90
 • S 2: Ep 9 First Half Quarterfinal Round 4 - Peacock/Johnson vs. McCargo / Adams vs. Roundy
  9/1/90
 • S 2: Ep 8 First Half Quarterfinal Round 3 - Thompson/Bottiggi vs. Simonds / Mentzer vs. Ratner
  9/1/90
 • S 2: Ep 7 First Half Quarterfinal Round 2 - Vopatek vs. Keck / Hirst vs. Nichting
  9/1/90
 • S 2: Ep 6 First Half Quarterfinal Round 1 - Foster vs. Costantino / Mercer vs. Tillotson
  9/1/90
 • S 2: Ep 4 First Half Preliminary Round 4 - Thomas/Foster vs. Simonds / Ratner vs. Nichting
  9/1/90
 • S 2: Ep 3 First Half Preliminary Round 3 - Thompson vs. Bottiggi / Smith vs. Peacock
  9/1/90
 • S 2: Ep 1 First Half Preliminary Round 1 - Costantino vs. Adams / Mercer vs. Tillotson
  9/1/90
 • S 2: Ep 5 First Half Preliminary Round 5 - Reiff vs. Keck / Mentzer vs. Bryant
  9/1/90
 • S 2: Ep 2 First Half Preliminary Round 2 - Roundy vs. Vopatek / McCargo vs. Hirst
  9/1/90
 • S 2: Ep 12 First Half Final Round - Tillotson vs. Nichting / Costantino vs. Adams
  9/1/90
 • S 2: Ep 10 First Half Semifinal Round 1 - McCargo vs. Tillotson / Costantino vs. Simonds
  9/1/90
 • S 1: Ep 26 Grand Championships Season 1 - Anderson vs. Hutson / Venturi vs. Phillips
  4/1/90
 • S 1: Ep 25 Final Round - Kidd vs. Anderson / Venturi vs. Brown
  3/1/90
 • S 1: Ep 24 Semifinal Round 2 - Podesta vs. Brown / Kidd vs. Seymour/Herbst
  3/1/90
 • S 1: Ep 23 Semifinal Round 1 - Jordan vs. Anderson / Venturi vs. Silich
  3/1/90
 • S 1: Ep 22 Quarterfinal Round 4 - Anderson vs. Allen / Brown vs. Farwell
  3/1/90
 • S 1: Ep 21 Quarterfinal Round 3 - Sutton vs. Jordan / Lakatos vs. Silich
  3/1/90
 • S 1: Ep 19 Quarterfinal Round 1 - Kidd vs. Herbst / Podesta vs. Koeberle
  3/1/90
 • S 1: Ep 20 Quarterfinal Round 2 - Seymour vs. Brady / Venturi vs. Harrison
  3/1/90
 • S 1: Ep 18 Preliminary Round 5 - Stinson vs. Kidd / Brown vs. Koeberle
  9/1/89
 • S 1: Ep 17 Preliminary Round 4 - Sutton vs. Cueva / Lakatos vs. Silich
  9/1/89
 • S 1: Ep 16 Preliminary Round 3 - Anderson vs. Brady / Venturi vs. Rampe
  9/1/89
 • S 1: Ep 15 Preliminary Round 2 - Podesta vs. Harrison / Allen vs. Herbst
  9/1/89
 • S 1: Ep 14 Preliminary Round 1 - Seymour vs. Jordan / Schwartze vs. Farwell
  9/1/89