• S 1: Ep 16 Meakashi-hen Sono Ichi - Hatsukoi
    7/18/06