Ben 10

Season 4 Episode 5

Ben 10: Secret of the Omnitrix

2
Aired Saturday 10:00 AM Aug 10, 2007 on Cartoon Network
SUBMIT REVIEW

Episode Fan Reviews (21)

Write A Review
9.5
out of 10
Average
120 votes
  • UHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.......WHAT

    1.0
    Movie Sucked GoodBYe . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . It didn't make since and it is OVERRATED . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . hdklf dklfhdhf hjkdkkjdsf jkhfkhkhsdhfk jkhfjkdjhdjkf jkhfhdjfhjd kjdfjkhdjkjf fjkdfhjkdhfjk fdfjkdfjhdjfhdjk jkdjkfdhfjkd dfkjdhfkjhdjkfdf djkdhfkjd hjf f h h j kh k k kb kj v bf f g b b b b b b b b b b b b b cjvjh gcc gdd ghfgfg gggfgf ghff hgdd gfghfgh fdd f f f f f f f f f f f f f f ff f f ff g g g g g g g g gg f f f f f f f f f f d dd d d d d d d d d d d d d d