CSI: Miami

Season 8 Episode 8

Point of Impact

1
Aired Sunday 10:00 PM Nov 16, 2009 on CBS

Episode Recap

No recap available.

More
Less
Today
4:00pm
WE
5:00pm
WE
6:00pm
WE
7:00pm
WE
8:00pm
WE
9:00pm
WE
10:00pm
WE
11:00pm
WE
12:00am
WE
Sunday
1:00am
WE
2:00am
WE
3:00am
WE
4:00am
WE
7:00am
A&E
4:00pm
WE
5:00pm
WE
6:00pm
WE
7:00pm
WE
8:00pm
WE
9:00pm
WE
10:00pm
WE
11:00pm
WE
12:00am
WE
Monday
1:00am
WE
2:00am
WE
3:00am
WE
4:00am
WE
4:00pm
WE
5:00pm
WE
6:00pm
WE
7:00pm
WE
8:00pm
WE
9:00pm
WE
10:00pm
WE
11:00pm
WE