Da Capo

Season 1 Episode 15

Summary

Aired Unknown Oct 11, 2003 on Tokyo MX
2.9
out of 10
User Rating
3 votes

EPISODE REVIEWS
By TV.com Users

Write A Review

Episode Summary

EDIT
Summary
AIRED:
Coming soon...

Who was the Episode MVP ?

Yui Horie

Yui Horie

Kotori Shirakawa

Yukari Tamura

Yukari Tamura

Sakura Yoshino

Yuki Matsuoka

Yuki Matsuoka

Mako Mizukoshi

Naoko Matsui

Naoko Matsui

Yokomi Shirakawa

Sakura Nogawa

Sakura Nogawa

Nemu Asakura

Reiko Takagi

Reiko Takagi

Junichi Asakura (young)

Ai Iura

Ai Iura

Lover (female)

Guest Star

Natsuki Yoshihara

Natsuki Yoshihara

Female Student

Guest Star

Yoshimitsu Shimoyama

Yoshimitsu Shimoyama

Lover (male)

Guest Star

Episode Discussion

Join the discussion of this episode Episode Discussion

Trivia, Notes, Quotes and Allusions

See All Trivia, Notes, Quotes and Allusions Trivia & Quotes