Digimon: Digital Monsters

Season 5 Episode 28

Digivice Meltdown

Aired Tuesday 9:00 PM Apr 28, 2008 on TV Asahi

Trivia

FILTER BY TYPE

  • Notes

    • Among the injured Digimon with Cherrymon and the Nyokimon he protects are Elecmon, Kiwimon, Otamamon, Gizamon, Vikaralamon, Kunemon, Toucanmon, Kongoumon, and MetalKoromon.