Home Tutor Hitman Reborn!

Season 5 Episode 4

Regret . 後悔

0
Aired Saturday 10:30 AM Oct 25, 2008 on TV Tokyo
8.5
out of 10
User Rating
3 votes

EPISODE REVIEWS
By TV.com Users

Write A Review

Episode Summary

EDIT
Regret . 後悔
AIRED:
Lal Mirch reactivates her Arcobaleno powers to counter Ginger Bread.

Who was the Episode MVP ?

Saturday
No results found.
Sunday
No results found.
Monday
No results found.
Yukari Kokubun

Yukari Kokubun

Sawada, "Tsuna" Tsunayoshi

Hidekazu Ichinose

Hidekazu Ichinose

Gokudera, Hayato

Suguru Inoue

Suguru Inoue

Yamamoto, Takeshi

Hidenobu Kiuchi

Hidenobu Kiuchi

Sasagawa, Ryohei

Neeko

Neeko

Reborn

Ken Narita

Ken Narita

adult Reborn

Guest Star

Hitomi YOSHIDA

Hitomi YOSHIDA

Miura, Haru

Guest Star

Rie Tanaka

Rie Tanaka

Bianchi

Recurring Role

Yuko Sanpei

Yuko Sanpei

Fuuta

Recurring Role

Kenta Uehara

Kenta Uehara

Giannini

Recurring Role

Episode Discussion

Join the discussion of this episode Episode Discussion

Trivia, Notes, Quotes and Allusions

See All Trivia, Notes, Quotes and Allusions Trivia & Quotes
  • 9:00 pm
    20/20: In an Instant Terror in the Library
    NEW
    ABC