K-1

Season 1 Episode 75

K-1 Andy Hug Memorial GP

Aired Unknown Aug 19, 2001 on
N/A
out of 10
User Rating
0 votes

EPISODE REVIEWS
By TV.com Users

Write A Review

Episode Summary

EDIT
K-1 Andy Hug Memorial GP
AIRED:
Mirko Filipovic vs Kazuyuki Fujita
Gary Goodridge vs Jan Nortje
Rene Roose vs Tadao Yasuda
Nicholas Pettas vs Musashi
Jerome Le Banner vs Marc De Wit
Nicholas Pettas vs Nobu Hayashi
Musashi vs Tsuyoshi Nakasako
Noayuki Taira vs Hiroki Kurasawa
Nobu Hayashi vs Tatsufumi Tomihira
Nicholas Pettas vs Yusuke Fujimoto
Tsuyoshi Nakasako vs Great Kusatsu
Musashi vs Toru Oishi
Nobuaki Kakuda vs Mauricio Da Silva Hiraku Hori vs Masahide Aoyagimoreless

Episode Discussion

Join the discussion of this episode Episode Discussion

Trivia, Notes, Quotes and Allusions

See All Trivia, Notes, Quotes and Allusions Trivia & Quotes

Season 1 Episodes

See All
Ep 363
K-1 World Qualifying To...
Ep 362
K-1 World Qualifying To...
Ep 361
K-1 World Qualifying To...
Ep 360
K-1 World Qualification...
Ep 359
K-1 World Grand Prix 20...
Ep 358
K-1 World Grand Prix 20...
Ep 357
K-1 World MAX 2012 Worl...
Ep 351
K-1 World MAX 2011 - 70...
Ep 350
K-1 World MAX 2011 - 63...
Ep 349
Dynamite!! 2010
Ep 348
KOK World GP 2010 Battl...
Ep 347
K-1 World Grand Prix 20...
Ep 346
KOK World Grand Prix 20...
Ep 345
K-1 Scandinavia Rumble ...
Ep 344
K-1 KOK World GP 2010 i...
Ep 343
K-1 World MAX 2010 Final
Ep 342
K-1 World MAX 2010 Fina...
Ep 341
K-1 World Grand Prix 20...
Ep 340
K-1 World Grand Prix 20...
Ep 339
K-1 World MAX 2010 - 70...
Ep 338
K-1 World Grand Prix 20...
Ep 337
K-1 World MAX 2010 - 63...
Ep 336
K-1 World Grand Prix 20...
Ep 335
K-1 World Grand Prix 20...
Ep 334
K-1 World Grand Prix 20...
Ep 333
K-1 World Grand Prix 20...
more