K-1

Season 1 Episode 284

K-1 World Grand Prix 2008 Elimination 3

Aired Unknown Jun 29, 2008 on
N/A
out of 10
User Rating
0 votes

EPISODE REVIEWS
By TV.com Users

Write A Review

Episode Summary

EDIT
K-1 World Grand Prix 2008 Elimination 3
AIRED:
Taisei Ko vs Keigo Takamori Shinkyu Kawano vs Takashi Tachikawa Peter Aerts vs Jan Nortje Keijiro Maeda vs Musashi Takumi Sato vs Mitsugu Noda Ewerton Teixeira vs Tsutomu Takahagi Tsuyoshi Nakasako vs Bernard Ackah Keijiro Maeda vs Takumi Sato Ewerton Teixeira vs Tsuyoshi Nakasako Badr Hari vs Glaube Feitosa Semmy Schilt vs Jerome Le Banner Ewerton Teixeira vs Keijiro Maedamoreless

Episode Discussion

Join the discussion of this episode Episode Discussion

Trivia, Notes, Quotes and Allusions

See All Trivia, Notes, Quotes and Allusions Trivia & Quotes

Season 1 Episodes

See All
Ep 363
K-1 World Qualifying To...
Ep 362
K-1 World Qualifying To...
Ep 361
K-1 World Qualifying To...
Ep 360
K-1 World Qualification...
Ep 359
K-1 World Grand Prix 20...
Ep 358
K-1 World Grand Prix 20...
Ep 357
K-1 World MAX 2012 Worl...
Ep 351
K-1 World MAX 2011 - 70...
Ep 350
K-1 World MAX 2011 - 63...
Ep 349
Dynamite!! 2010
Ep 348
KOK World GP 2010 Battl...
Ep 347
K-1 World Grand Prix 20...
Ep 346
KOK World Grand Prix 20...
Ep 345
K-1 Scandinavia Rumble ...
Ep 344
K-1 KOK World GP 2010 i...
Ep 343
K-1 World MAX 2010 Final
Ep 342
K-1 World MAX 2010 Fina...
Ep 341
K-1 World Grand Prix 20...
Ep 340
K-1 World Grand Prix 20...
Ep 339
K-1 World MAX 2010 - 70...
Ep 338
K-1 World Grand Prix 20...
Ep 337
K-1 World MAX 2010 - 63...
Ep 336
K-1 World Grand Prix 20...
Ep 335
K-1 World Grand Prix 20...
Ep 334
K-1 World Grand Prix 20...
Ep 333
K-1 World Grand Prix 20...
more