K-1

Season 1 Episode 198

K-1 World Max 2006

Aired Unknown Feb 04, 2006 on
N/A
out of 10
User Rating
0 votes

EPISODE REVIEWS
By TV.com Users

Write A Review

Episode Summary

EDIT
K-1 World Max 2006
AIRED:
Hakuto vs Yasuhito Shirasu Shingo Garyu vs Remigijus Morkevičius Hayato vs Kazuyu Yasuhiro Tatsuji vs Yuya Yamamoto Akira Ohigashi vs Ryuki Ueyama Akeomi Nitta vs Yoshihiro Sato Buakaw Por.Pramuk vs Mike Zambidis Hayato vs Tatsuji Ryuki Ueyama vs Yoshihiro Sato Masato vs Ian Schaffa Tatsuji vs Yoshihiro Satomoreless

Episode Discussion

Join the discussion of this episode Episode Discussion

Trivia, Notes, Quotes and Allusions

See All Trivia, Notes, Quotes and Allusions Trivia & Quotes

Season 1 Episodes

See All
Ep 363
K-1 World Qualifying To...
Ep 362
K-1 World Qualifying To...
Ep 361
K-1 World Qualifying To...
Ep 360
K-1 World Qualification...
Ep 359
K-1 World Grand Prix 20...
Ep 358
K-1 World Grand Prix 20...
Ep 357
K-1 World MAX 2012 Worl...
Ep 351
K-1 World MAX 2011 - 70...
Ep 350
K-1 World MAX 2011 - 63...
Ep 349
Dynamite!! 2010
Ep 348
KOK World GP 2010 Battl...
Ep 347
K-1 World Grand Prix 20...
Ep 346
KOK World Grand Prix 20...
Ep 345
K-1 Scandinavia Rumble ...
Ep 344
K-1 KOK World GP 2010 i...
Ep 343
K-1 World MAX 2010 Final
Ep 342
K-1 World MAX 2010 Fina...
Ep 341
K-1 World Grand Prix 20...
Ep 340
K-1 World Grand Prix 20...
Ep 339
K-1 World MAX 2010 - 70...
Ep 338
K-1 World Grand Prix 20...
Ep 337
K-1 World MAX 2010 - 63...
Ep 336
K-1 World Grand Prix 20...
Ep 335
K-1 World Grand Prix 20...
Ep 334
K-1 World Grand Prix 20...
Ep 333
K-1 World Grand Prix 20...
more