K-1

Season 1 Episode 298

K-1 World MAX 2009 Japan

Aired Unknown Feb 23, 2009 on
N/A
out of 10
User Rating
0 votes

EPISODE REVIEWS
By TV.com Users

Write A Review

Episode Summary

EDIT
K-1 World MAX 2009 Japan
AIRED:
Yasuhito Shirasu vs Keiji Ozaki Shingo Garyu vs Hiroyuki Owatarti Hiroya vs Kizaemon Saiga Yuichiro Nagashima vs Hayato Yuya Yamamoto vs Tatsuji Hinata Watanabe vs Yasuhiro Kido Taishin Kohiruimaki vs Andy Ologun Albert Kraus vs Su Hwan Lee Yuya Yamamoto vs Yuichiro Nagashima Taishin Kohiruimaki vs Yasuhiro Kido Daisuke Uematsu vs Kazuhisa Watanabe Yoshihiro Sato vs Sergey Golyaev Taishin Kohiruimaki vs Yuya Yamamotomoreless

Episode Discussion

Join the discussion of this episode Episode Discussion

Trivia, Notes, Quotes and Allusions

See All Trivia, Notes, Quotes and Allusions Trivia & Quotes

Season 1 Episodes

See All
Ep 363
K-1 World Qualifying To...
Ep 362
K-1 World Qualifying To...
Ep 361
K-1 World Qualifying To...
Ep 360
K-1 World Qualification...
Ep 359
K-1 World Grand Prix 20...
Ep 358
K-1 World Grand Prix 20...
Ep 357
K-1 World MAX 2012 Worl...
Ep 351
K-1 World MAX 2011 - 70...
Ep 350
K-1 World MAX 2011 - 63...
Ep 349
Dynamite!! 2010
Ep 348
KOK World GP 2010 Battl...
Ep 347
K-1 World Grand Prix 20...
Ep 346
KOK World Grand Prix 20...
Ep 345
K-1 Scandinavia Rumble ...
Ep 344
K-1 KOK World GP 2010 i...
Ep 343
K-1 World MAX 2010 Final
Ep 342
K-1 World MAX 2010 Fina...
Ep 341
K-1 World Grand Prix 20...
Ep 340
K-1 World Grand Prix 20...
Ep 339
K-1 World MAX 2010 - 70...
Ep 338
K-1 World Grand Prix 20...
Ep 337
K-1 World MAX 2010 - 63...
Ep 336
K-1 World Grand Prix 20...
Ep 335
K-1 World Grand Prix 20...
Ep 334
K-1 World Grand Prix 20...
Ep 333
K-1 World Grand Prix 20...
more