K-1

Season 1 Episode 337

K-1 World MAX 2010 - 63kg Final 16

Aired Unknown May 02, 2010 on
N/A
out of 10
User Rating
0 votes

EPISODE REVIEWS
By TV.com Users

Write A Review

Episode Summary

EDIT
K-1 World MAX 2010 - 63kg Final 16
AIRED:
Yuuki vs Yuji Takeuchi Toshiki Taniyama vs Hirotaka Urabe Shohei Asahara vs Shota Shimada Koya Urabe vs Shunsuke Oishi Kizaemon Saiga vs Fire Harada Yuta Kubo vs Daiki Hata Yoshimichi Matsumoto vs Haruaki Otsuki Vahid Rosyani vs Yasuhiro Kido Tetsuya Yamato vs Masahiro Yamamoto Keiji Ozaki vs Kosuke Komiyama Naoki Ishikawa vs Yuto Watanabe Daisuke Uematsu vs Jae Hee Cheonmoreless

Episode Discussion

Join the discussion of this episode Episode Discussion

Trivia, Notes, Quotes and Allusions

See All Trivia, Notes, Quotes and Allusions Trivia & Quotes

Season 1 Episodes

See All
Ep 363
K-1 World Qualifying To...
Ep 362
K-1 World Qualifying To...
Ep 361
K-1 World Qualifying To...
Ep 360
K-1 World Qualification...
Ep 359
K-1 World Grand Prix 20...
Ep 358
K-1 World Grand Prix 20...
Ep 357
K-1 World MAX 2012 Worl...
Ep 351
K-1 World MAX 2011 - 70...
Ep 350
K-1 World MAX 2011 - 63...
Ep 349
Dynamite!! 2010
Ep 348
KOK World GP 2010 Battl...
Ep 347
K-1 World Grand Prix 20...
Ep 346
KOK World Grand Prix 20...
Ep 345
K-1 Scandinavia Rumble ...
Ep 344
K-1 KOK World GP 2010 i...
Ep 343
K-1 World MAX 2010 Final
Ep 342
K-1 World MAX 2010 Fina...
Ep 341
K-1 World Grand Prix 20...
Ep 340
K-1 World Grand Prix 20...
Ep 339
K-1 World MAX 2010 - 70...
Ep 338
K-1 World Grand Prix 20...
Ep 337
K-1 World MAX 2010 - 63...
Ep 336
K-1 World Grand Prix 20...
Ep 335
K-1 World Grand Prix 20...
Ep 334
K-1 World Grand Prix 20...
Ep 333
K-1 World Grand Prix 20...
more