K-1

Season 1 Episode 332

K-1 World MAX 2010 - 70kg

Aired Unknown Mar 27, 2010 on
N/A
out of 10
User Rating
0 votes

EPISODE REVIEWS
By TV.com Users

Write A Review

Episode Summary

EDIT
K-1 World MAX 2010 - 70kg
AIRED:
Shintaro Matsukura vs Yuuki Hiroyuki Owatari vs Yojiro Uchimura Yukihiro Komiya vs Luis Kubozono Ryuji vs Yasuhiro Kido Yuichiro Nagashima vs Yuji Nashiro Hiroki Nakajima vs Tatsuji Hinata vs Yuya Yamamoto Daiki Hata vs Kazuhisa Watanabe Yuichiro Nagashima vs Ryuji Hiroki Nakajima vs Hinata Kosuke Komiyama vs Takehero Murahama Yoshihiro Sato vs Danilo Zanolini Yuichiro Nagashima vs Hiroki Nakajimamoreless

Episode Discussion

Join the discussion of this episode Episode Discussion

Trivia, Notes, Quotes and Allusions

See All Trivia, Notes, Quotes and Allusions Trivia & Quotes

Season 1 Episodes

See All
Ep 363
K-1 World Qualifying To...
Ep 362
K-1 World Qualifying To...
Ep 361
K-1 World Qualifying To...
Ep 360
K-1 World Qualification...
Ep 359
K-1 World Grand Prix 20...
Ep 358
K-1 World Grand Prix 20...
Ep 357
K-1 World MAX 2012 Worl...
Ep 351
K-1 World MAX 2011 - 70...
Ep 350
K-1 World MAX 2011 - 63...
Ep 349
Dynamite!! 2010
Ep 348
KOK World GP 2010 Battl...
Ep 347
K-1 World Grand Prix 20...
Ep 346
KOK World Grand Prix 20...
Ep 345
K-1 Scandinavia Rumble ...
Ep 344
K-1 KOK World GP 2010 i...
Ep 343
K-1 World MAX 2010 Final
Ep 342
K-1 World MAX 2010 Fina...
Ep 341
K-1 World Grand Prix 20...
Ep 340
K-1 World Grand Prix 20...
Ep 339
K-1 World MAX 2010 - 70...
Ep 338
K-1 World Grand Prix 20...
Ep 337
K-1 World MAX 2010 - 63...
Ep 336
K-1 World Grand Prix 20...
Ep 335
K-1 World Grand Prix 20...
Ep 334
K-1 World Grand Prix 20...
Ep 333
K-1 World Grand Prix 20...
more