Kamen Rider

Season 5 Episode 11

Chameleon! Demonic Film!? (Kamereōn! Akuma no Firumu!?)

Aired Sunday 8:00 AM Jun 14, 1975 on TV Asahi
N/A
out of 10
User Rating
0 votes

EPISODE REVIEWS
By TV.com Users

Write A Review

Episode Summary

EDIT
Chameleon! Demonic Film!? (Kamereōn! Akuma no Firumu!?)
AIRED:

No one has written a summary for "Chameleon! Demonic Film!? (Kamereōn! Akuma no Firumu!?)." Contribute!

Who was the Episode MVP ?

Akiji Kobayashi

Akiji Kobayashi

Tobei Tachibana

Shinji Nakae

Shinji Nakae

Narrator

Mahito Tsujimura

Mahito Tsujimura

Dead Lion (voice)

Akira Hamada

Akira Hamada

Titan

Hiroshi Ogasawara

Hiroshi Ogasawara

Yoichiro Masaki

Kyoko Okada

Kyoko Okada

Yuriko Misaki/Electro Wave Human Tackle

Episode Discussion

Join the discussion of this episode Episode Discussion

Trivia, Notes, Quotes and Allusions

See All Trivia, Notes, Quotes and Allusions Trivia & Quotes