Kamen Rider

Season 10 Episode 29

Crossroads (Kiro)

Aired Sunday 8:00 AM Aug 20, 2000 on TV Asahi
N/A
out of 10
User Rating
0 votes

EPISODE REVIEWS
By TV.com Users

Write A Review

Episode Summary

EDIT
Crossroads (Kiro)
AIRED:

No one has written a summary for "Crossroads (Kiro)." Contribute!

Who was the Episode MVP ?

Shingo Katsurayama

Shingo Katsurayama

Kaoru Ichijo

Kazumi Murata

Kazumi Murata

Sakurako Sawatari

Jou Odagiri

Jou Odagiri

Yuusuke Godai/Kamen Rider Kuuga

Masato Gunji

Masato Gunji

Go-Gadoru-Ba

Tenmei Basara

Tenmei Basara

Ra-Dorudo-Gu

Masayoshi Okawa

Masayoshi Okawa

Go-Jaraji-Da

Episode Discussion

Join the discussion of this episode Episode Discussion

Trivia, Notes, Quotes and Allusions

See All Trivia, Notes, Quotes and Allusions Trivia & Quotes