Kamen Rider

Season 4 Episode 22

Inca Doll's Day To Annihilate Greater Tokyo!? (Inka Ningyō Dai Tōkyō Zenmetsu no Hi!?)

Aired Sunday 8:00 AM Mar 15, 1975 on TV Asahi
N/A
out of 10
User Rating
0 votes

EPISODE REVIEWS
By TV.com Users

Write A Review

Episode Summary

EDIT
Inca Doll's Day To Annihilate Greater Tokyo!? (Inka Ningyō Dai Tōkyō Zenmetsu no Hi!?)
AIRED:

No one has written a summary for "Inca Doll's Day To Annihilate Greater Tokyo!? (Inka Ningyō Dai Tōkyō Zenmetsu no Hi!?)." Contribute!

Who was the Episode MVP ?

Akiji Kobayashi

Akiji Kobayashi

Tobei Tachibana

Hirohisa Nakata

Hirohisa Nakata

Great Emperor Zero

Ushio Akashi

Ushio Akashi

Elder Bago

Mariko Matsuoka

Mariko Matsuoka

Ritsuko Okamura

Yoji Matsuda

Yoji Matsuda

Masahiko Okamura

Toru Okazaki

Toru Okazaki

Daisuke Yamamoto/Kamen Rider Amazon

Episode Discussion

Join the discussion of this episode Episode Discussion

Trivia, Notes, Quotes and Allusions

See All Trivia, Notes, Quotes and Allusions Trivia & Quotes