Kamen Rider

Season 20 Episode 62

Kamen Rider W Returns (Kamen Raidā Daburu Ritānzu)

Aired Sunday 8:00 AM Apr 21, 2011 on TV Asahi
N/A
out of 10
User Rating
0 votes

EPISODE REVIEWS
By TV.com Users

Write A Review

Episode Summary

EDIT
Kamen Rider W Returns (Kamen Raidā Daburu Ritānzu)
AIRED:

No one has written a summary for "Kamen Rider W Returns (Kamen Raidā Daburu Ritānzu)." Contribute!

Who was the Episode MVP ?

Hikaru Yamamoto

Hikaru Yamamoto

Akiko Narumi

Minehiro Kinomoto

Minehiro Kinomoto

Ryu Terui/Kamen Rider Accel

Fumihiko Tachiki

Fumihiko Tachiki

Narrator/Doubledriver/Accel Driver/Gaia Memory (voice)

Mitsuru Matsuoka

Mitsuru Matsuoka

Katsumi Daido/Kamen Rider Eternal

Shingo Nakagawa

Shingo Nakagawa

Shun Makura

Takeshi Nadagi

Takeshi Nadagi

Mikio Jinno

Renn Kiriyama

Renn Kiriyama

Shotaro Hidari/Kamen Rider W (voice)

Guest Star

Masaki Suda

Masaki Suda

Phillip/Kamen Rider W (voice)

Guest Star

Nao Nagasawa

Nao Nagasawa

Lily Shirogane

Guest Star

Episode Discussion

Join the discussion of this episode Episode Discussion

Trivia, Notes, Quotes and Allusions

See All Trivia, Notes, Quotes and Allusions Trivia & Quotes

Season 20 Episodes

See All
Ep 62
Kamen Rider W Returns (...
Ep 61
Kamen Rider Skull: Mess...
Ep 60
Kamen Rider Double DVD:...
Ep 59
Kamen Rider Double Hype...
Ep 58
Shotaro Hidari Hardboil...
Ep 57
Net Movie Kamen Rider D...
Ep 56
Kamen Rider × Kamen Ri...
Ep 55
Kamen Rider Double Fore...
Ep 54
Kamen Rider × Kamen Ri...
Ep 53
Kamen Rider × Kamen Ri...
Ep 52
Kamen Rider × Kamen Ri...
Ep 51
Kamen Rider Double: Beg...
Ep 49
Goodbye To The E/A Bouq...
Ep 48
The Abandoned U/Eternal...
Ep 47
The Abandoned U/A Reque...
Ep 46
Who K Needs/The Last Su...
Ep 45
What K Needs/The Devil'...
Ep 44
The O Chain/Shroud's Co...
Ep 43
The O Chain/The Aged De...
Ep 42
The J Labyrinth/The Dia...
Ep 41
The J Labyrinth/The Psy...
Ep 40
The Likelihood Of The G...
Ep 39
The Likelihood Of G/Bad...
Ep 38
Client X/In The Name Of...
Ep 37
Client X/The Bridge Of ...
Ep 36
Beyond R/Surpass Them A...
more