Kamen Rider

Season 19 Episode 34

Net Edition Kamen Rider Decade: All Riders Super Spin-off (Nettoban Kamen Raidā Dikeido: Ōru Raidā Sūpā

Aired Sunday 8:00 AM Jul 17, 2009 on TV Asahi
8.0
out of 10
User Rating
2 votes

EPISODE REVIEWS
By TV.com Users

Write A Review

Episode Summary

EDIT
Net Edition Kamen Rider Decade: All Riders Super Spin-off (Nettoban Kamen Raidā Dikeido: Ōru Raidā Sūpā
AIRED:
Episode list: 1. Petition! Kamen Rider Tackle!! (Chinjō! Kamen Raidā Takkuru!!) 2. Petition! Shin: Kamen Rider Chapter 1!! (Chinjō! Shin Kamen Raidā Dai Isshō!!) 3. Petition! Diend Super Machine Legend!! (Chinjō! Diendo Sūpā Mashin Densetsu!!) 4. Petition! Deneb Wants A Soft Vinyl Toy Too!! (Chinjō! Denebu datte Sofubi ga Hoshii!!) 5. Check! Faiz vs. Dry Taste Jaws!! (Chekku! Faizu Bāsasu Karakuchi Jōzu!!?) 6. Check! Kiva vs. Pumpkin Goblin!! (Chekku! Kiba Bāsasu Koakuma Kabocha!!) 7. Check! Hibiki's Useful Maziora!! (Chekku! Hibiki no Oyakudachi Majōra!!) 8. Check! Den-O's Belt's T Mark?! (Chekku! Den'ō no Beruto wa Yuru Tī Kuma Tī?!) 9. Check! Pink's Revenge, Decade SOS!! (Chekku! Pinku no Gyakushū, Dikeido Esu Ō Esu!!) 10. True Story! Decade's Mask Revealed!! (Jitsuroku! Dikeido no Kamen o Abake!!) 11. Bang! Heisei Rider Field Day!! (First Part) (Last Part) (Gachi! Heisei Raidā Undōkai!! (Zenpen) (Kōhen)) 12. Bang! Shōwa Rider Field Day!! (First Part) (Last Part) (Gachi! Shōwa Raidā Undōkai!! (Zenpen) (Kōhen)) 13. That One! Seiji Takaiwa: Terrifying Identity? (Dore da! Takaiwa Seiji Kyōfu no Shōtai?) 14. That One! Eitoku: Beware Of Eito-kun? (Dore da! Eitoku Eitokun ni Goyōjin?) 15. That One! Jiro Okamoto: Final Blow Diet!! (Dore da! Okamoto Jirō Hissatsu Daietto!!) 16. That One! Jun Watanabe: The Identity Of Child X? (Dore da! Watanabe Jun Chairudo Ekkusu no Shōtai wa?) 17. That One! Kenji Tominaga: Revenge Of The Nice Ass!! (Dore da! Tominaga Kenji Bishiri no Fukushū!!) 18. Quiz! Distinguishing The First Rider (Kuizu! Ichigō Raidā o Miwakero!!) 19. Quiz! The Rider's Secret Weapons (Kuizu! Buki Raidā Himitsu no Katami!!) 20. Test! Look, Get On The Scale!! (Kentei! Mita ka, Notta zo Taijūkei!!) 21. Test! The Rider Look-Alikes!! (Kentei! Sokkurisan Raidā Arawaru!!) 22. Test! Rider Vehicle Battle!! (Kentei! Raidā Norimono Dai Sakusen!!) 23. Quiz! Decade Countdown!! (Kuizu! Dikeido o Kazoero!!) 24. Transform! Rider 1 Is Looking At The Camera!! (Henshin! Ichigō Raidā wa Kamera o Nirame!!) 25. Transform! Amazon Is Looking At This Man!! (Henshin! Amazon wa Otoko o Misero!!) 26. Transform! Kuuga Is A Stealthy Blowing Wind!! (Henshin! Kūga wa Ninpū o Fukaseru na!!) 27. Transform! Ryuki Is A Changing Cut!! (Henshin! Ryūki wa Katto o Kaero!!) 28. Transform! Den-O Is Avoiding Rush Hour!! (Henshin! Den'ō wa Rasshuawā o Sakero!!) 29. Transform! Decade Is Folding Cards!! (Henshin! Dikeido wa Kādo o Oru na!!) 30. Check! Double's Fierce Changing Tech!! (Chekku! Daburu no Geki Chen Kimawashi Teku!!)moreless

Who was the Episode MVP ?

Masahiro Inoue

Masahiro Inoue

Tsukasa Kadoya/Kamen Rider Decade

Kanna Mori

Kanna Mori

Natsumi Hikari

Ryouta Murai

Ryouta Murai

Yuusuke Ondera/Kamen Rider Kuuga

Kimito Totani

Kimito Totani

Daiki Kaito/Kamen Rider Diend

Eiichiro Suzuki

Eiichiro Suzuki

Narrator

Tatsuhito Okuda

Tatsuhito Okuda

Narutaki

Kenji Tominaga

Kenji Tominaga

Himself/Kamen Rider Kuuga/Kamen Rider Amazon

Guest Star

Jiro Okamoto

Jiro Okamoto

Himself/Kamen Rider Blade/Kamen Rider Black

Guest Star

Jun Watanabe

Jun Watanabe

Himself/Kamen Rider Den-O/Kamen Rider 1/Kamen Rider Todoroki

Guest Star

Episode Discussion

Join the discussion of this episode Episode Discussion

Trivia, Notes, Quotes and Allusions

See All Trivia, Notes, Quotes and Allusions Trivia & Quotes