Kamen Rider

Season 5 Episode 22

Rider Execution At 12:00!? (Jūniji Zerofun Raidā Shokei!?)

Aired Sunday 8:00 AM Aug 30, 1975 on TV Asahi
N/A
out of 10
User Rating
0 votes

EPISODE REVIEWS
By TV.com Users

Write A Review

Episode Summary

EDIT
Rider Execution At 12:00!? (Jūniji Zerofun Raidā Shokei!?)
AIRED:

No one has written a summary for "Rider Execution At 12:00!? (Jūniji Zerofun Raidā Shokei!?)." Contribute!

Who was the Episode MVP ?

Akiji Kobayashi

Akiji Kobayashi

Tobei Tachibana

Shinji Nakae

Shinji Nakae

Narrator

Hidekatsu Shibata

Hidekatsu Shibata

General Shadow (voice)

Mahito Tsujimura

Mahito Tsujimura

Dead Lion (voice)

Hiroshi Ogasawara

Hiroshi Ogasawara

Yoichiro Masaki

Kyoko Okada

Kyoko Okada

Yuriko Misaki/Electro Wave Human Tackle

Episode Discussion

Join the discussion of this episode Episode Discussion

Trivia, Notes, Quotes and Allusions

See All Trivia, Notes, Quotes and Allusions Trivia & Quotes