Kamen Rider

Season 5 Episode 20

The Great Scary Desert! Two Tobeis?! (Kyōfu no Dai Sabaku! Futari no Tōbei!?)

Aired Sunday 8:00 AM Aug 16, 1975 on TV Asahi
N/A
out of 10
User Rating
0 votes

EPISODE REVIEWS
By TV.com Users

Write A Review

Episode Summary

EDIT
The Great Scary Desert! Two Tobeis?! (Kyōfu no Dai Sabaku! Futari no Tōbei!?)
AIRED:

No one has written a summary for "The Great Scary Desert! Two Tobeis?! (Kyōfu no Dai Sabaku! Futari no Tōbei!?)." Contribute!

Who was the Episode MVP ?

Akiji Kobayashi

Akiji Kobayashi

Tobei Tachibana

Shinji Nakae

Shinji Nakae

Narrator

Hidekatsu Shibata

Hidekatsu Shibata

General Shadow (voice)

Mahito Tsujimura

Mahito Tsujimura

Dead Lion (voice)

Hiroshi Ogasawara

Hiroshi Ogasawara

Yoichiro Masaki

Kyoko Okada

Kyoko Okada

Yuriko Misaki/Electro Wave Human Tackle

Episode Discussion

Join the discussion of this episode Episode Discussion

Trivia, Notes, Quotes and Allusions

See All Trivia, Notes, Quotes and Allusions Trivia & Quotes