Kamen Rider

Season 4 Episode 6

The Riddle Of The Inca Rope-Pattern Writing!! (Inka Jōmon Ji no Nazo!!)

Aired Sunday 8:00 AM Nov 23, 1974 on TV Asahi
N/A
out of 10
User Rating
0 votes

EPISODE REVIEWS
By TV.com Users

Write A Review

Episode Summary

EDIT
The Riddle Of The Inca Rope-Pattern Writing!! (Inka Jōmon Ji no Nazo!!)
AIRED:

No one has written a summary for "The Riddle Of The Inca Rope-Pattern Writing!! (Inka Jōmon Ji no Nazo!!)." Contribute!

Who was the Episode MVP ?

Akiji Kobayashi

Akiji Kobayashi

Tobei Tachibana

Ryuji Saikachi

Ryuji Saikachi

Mole Beastman (voice)

Ritsuo Sawa

Ritsuo Sawa

Ten-Faced Demon Gorgos (voice)

Ushio Akashi

Ushio Akashi

Elder Bago

Mariko Matsuoka

Mariko Matsuoka

Ritsuko Okamura

Yoji Matsuda

Yoji Matsuda

Masahiko Okamura

Episode Discussion

Join the discussion of this episode Episode Discussion

Trivia, Notes, Quotes and Allusions

See All Trivia, Notes, Quotes and Allusions Trivia & Quotes