Kids Say the Darndest Things

Season 3 Episode 22

Episode 322

7
Aired Friday 8:30 PM Apr 28, 2000 on CBS
SUBMIT REVIEW

Episode Fan Reviews (1)

Write A Review
9.1
out of 10
Average
3 votes
  • gfhjdhjdhjjh t e

    7.7
    y rut rt ry rty wty hjj er j eyj yj eyjyj yj eyjej eyjeyjeyjeyj ej ej eyj eyjtreyj teyjrtyjtryj ty ty tyj tj trjtrjtj j j j tryr tytyutyu tyurtyurtyu yurtyurtu ty rtyutryu tyu tryu tryu tryu tyru tyu ytru tyu tryu tryu tryu tyu tyutryutyu tyu tyu tyurtyutryu tryu tryu u tyu tru tutu tutryuty uiptriotijiojtij iii i ii i i i i i i i i i i i i i i i i i ii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ii