Kikaider

Season 2 Episode 4

Outrageous! The Spectre Robot Termination!? (Kaiki! Yōrei Robotto Shōmetsu!?)

Aired Saturday 12:00 AM Jun 02, 1973 on
N/A
out of 10
User Rating
0 votes

EPISODE REVIEWS
By TV.com Users

Write A Review

Episode Summary

EDIT
Outrageous! The Spectre Robot Termination!? (Kaiki! Yōrei Robotto Shōmetsu!?)
AIRED:
The Silver Shrimp takes a girl hostage to exchange for Akira. Kikaider 01 saves the girl, but Akira goes missing. While looking for him, Kikaider 01 looses his powers due to Hakaider's eclipse blocking the sun…

Episode Discussion

Join the discussion of this episode Episode Discussion

Trivia, Notes, Quotes and Allusions

See All Trivia, Notes, Quotes and Allusions Trivia & Quotes

Season 2 Episodes

See All
Ep 46
Our Friends: Androids A...
Ep 45
Samurai Waruda Dies At ...
Ep 44
Bijinda's Poignant Fare...
Ep 43
The Man Who Loved Bijinda
Ep 42
Fighting Themselves: Th...
Ep 41
Mightiest On Heaven And...
Ep 40
Escape!! A Frozen Bijin...
Ep 39
Fearsome Flying Saucer ...
Ep 38
Deadly Gambit: Threeway...
Ep 37
Master Swordsman: Warud...
Ep 36
Strange 4th Dimension: ...
Ep 35
Kimono Maiden: Bijinda'...
Ep 34
The Cursed Clock: Bijin...
Ep 33
Heartless: The Tears Of...
Ep 32
Hades Beckons Bijinda
Ep 31
Sorrowful Android Bijin...
Ep 30
Devil? Angel? Enter Bij...
Ep 29
Red Devil, Blue Devil: ...
Ep 28
Town Of Madness: Terrif...
Ep 27
Battle In Uncharted Ter...
Ep 26
Duel In Nanki!! Zaddam ...
Ep 25
The Devil's Spawn: Zadd...
Ep 24
Devil's Trade!? Planet ...
Ep 23
Demonic Starfish Women:...
Ep 22
Today's Special Lesson:...
Ep 21
Vampire Mansion: Terror...
more