Kourtney & Kim Take New York

Season 2 Episode 8

Family Therapy

Aired Sunday 10:00 PM Jan 15, 2012 on E!

Episode Recap

No recap available.