Kourtney & Kim Take New York

Season 2 Episode 3

Three's a Crowd

Aired Sunday 10:00 PM Dec 11, 2011 on E!

Episode Recap

No recap available.