Kourtney & Kim Take Miami

Season 2 Episode 7

Kourtney's Denial

0
Aired Sunday 9:00 PM Jul 25, 2010 on E!
SUBMIT REVIEW

Episode Fan Reviews (1)

8.2
out of 10
Average
6 votes
Saturday
No results found.
Sunday
No results found.
Monday
No results found.
More
Less