Maison Ikkoku

Season 4 Episode 18

Alright! Godai-kun's courageous proposal!

Aired Unknown Feb 17, 1988 on

Episode Recap

No recap available.