Naruto

Season 1 Episode 1

Enter: Naruto Uzumaki!

Aired Thursday 7:30 PM Sep 10, 2005 on TV Tokyo

Trivia

FILTER BY TYPE