Pretty Cure

Season 1 Episode 45

Sing, Sakura Class! The Choir Shows Courage (Shingu Sakura Kurasu! Gasshō Dan no Yūki wo Hyōji)

Aired Sunday 8:30 AM Dec 26, 2004 on TV Asahi

Episode Fan Reviews (0)

    SUBMIT REVIEW