Shin Koihime Musou

Season 1 Episode 10

Koumei Wishes for a Sister

Aired Unknown Dec 07, 2009 on
N/A
out of 10
User Rating
0 votes

EPISODE REVIEWS
By TV.com Users

Write A Review

Episode Summary

EDIT
Koumei Wishes for a Sister
AIRED:
Ryuubi is trying to act like Kan'u's older sister like Chouhi had said she could be and Kan'u doesn't want that to be the case. Koumei starts to think about the two sisters she had before they got separated and they drop by her home and find out that Suikyou has taken in another orphan.moreless

Who was the Episode MVP ?

Erika Narumi

Erika Narumi

Shokatsuryo (Zhuge Liang)/ Koumei / Shuri

Emi Motoi

Emi Motoi

Chou'un (Zhao Yun) / Shiryuu / Sei

Hiroka Nishizawa

Hiroka Nishizawa

Chouhi (Zhang Fei) / Ekitoku / Rin Rin

Mai Goto

Mai Goto

Ryuubi (Liu Bei) / Gentoku / Toka

Nami Kurokawa

Nami Kurokawa

Kan'u (Guan Yu) / Uncho / Aisha

Yuko Goto

Yuko Goto

Houtou

Guest Star

Takehito Koyasu

Takehito Koyasu

Ukitsu (Yu Ji)

Recurring Role

Tae Okajima

Tae Okajima

Choukaku (Zhang Jiao) / Tenhou

Recurring Role

Chihiro Umehara

Chihiro Umehara

Chouhou (Zhang Bao) / Chiihou

Recurring Role

Episode Discussion

Join the discussion of this episode Episode Discussion

Trivia, Notes, Quotes and Allusions

See All Trivia, Notes, Quotes and Allusions Trivia & Quotes