Super Sentai

Season 2 Episode 4

1 Joker!! The Perfect Crime's Assassin (Wan Jōkā!! Kanzen Hanzai no Shikaku)

Aired Sunday 7:30 AM Apr 23, 1977 on TV Asahi
10.0
out of 10
User Rating
1 votes

EPISODE REVIEWS
By TV.com Users

Write A Review

Episode Summary

EDIT
1 Joker!! The Perfect Crime's Assassin (Wan Jōkā!! Kanzen Hanzai no Shikaku)
AIRED:
Coming Soon

Who was the Episode MVP ?

Hiroshi Tanaka

Hiroshi Tanaka

Commander Daisuke Kujirai/Joker

Mitchi Love

Mitchi Love

Karen Mizuki/Heart Queen

Toru Ohira

Toru Ohira

Narrator

Ken Kazato

Ken Kazato

Bunta Daichi/Clover King

Tairayama Ito

Tairayama Ito

Ryuu Higashi/Dia Jack

Masashi Ishibashi

Masashi Ishibashi

Iron Claw

Episode Discussion

Join the discussion of this episode Episode Discussion

Trivia, Notes, Quotes and Allusions

See All Trivia, Notes, Quotes and Allusions Trivia & Quotes