Super Sentai

Season 37 Episode 25

Brave 25: What's This! The Deboth Army's Nightmare (Nani Kore! Dêbosu Gun no Akumu)

1
Aired Sunday 7:30 AM Aug 11, 2013 on TV Asahi
N/A
out of 10
User Rating
0 votes

EPISODE REVIEWS
By TV.com Users

Write A Review

Episode Summary

EDIT
Brave 25: What's This! The Deboth Army's Nightmare (Nani Kore! Dêbosu Gun no Akumu)
AIRED:

After all of the Deboth Army except Candelilla and Luckyuro are destroyed, Luckyuro sends Akkumoon to trap the Kyoryugers in their nightmares.

 

 

Who was the Episode MVP ?

Ryo Ryusei

Ryo Ryusei

Daigo Kiryu/Kyoryu Red

Syuusuke Saito

Syuusuke Saito

Ian Yorkland/Kyoryu Black

Yamato Kinjo

Yamato Kinjo

Nobuharu Udo/Kyoryu Blue

Akihisa Shiono

Akihisa Shiono

Souji Rippukan/Kyoryu Green

Ayuri Konno

Ayuri Konno

Amy Yuzuki/Kyoryu Pink

Atsushi Maruyama

Atsushi Maruyama

Utsusemimaru/Kyoryu Gold

Reika Fujisawa

Reika Fujisawa

Rin Katsuyama

Guest Star

Koki Miyata

Koki Miyata

Debo Akkumoon (voice)

Guest Star

Episode Discussion

Join the discussion of this episode Episode Discussion

Trivia, Notes, Quotes and Allusions

See All Trivia, Notes, Quotes and Allusions Trivia & Quotes

Season 37 Episodes

See All
Ep 52
Zyuden Sentai Kyoryuger...
Ep 51
Zyuden Sentai Kyoryuger...
Ep 50
Zyuden Sentai Kyoryuger...
Ep 49
Zyuden Sentai Kyoryuger...
Ep 48
Brave Final: Great Expl...
Ep 47
Brave 47: The Great Cou...
Ep 46
Brave 46: The Great Due...
Ep 45
Brave 45: That Can't Be...
Ep 44
Brave 44: Chaos Smiles!...
Ep 43
Brave 43: The Blade of ...
Ep 42
Brave 42: Wonderful! Ch...
Ep 41
Brave 41: Yanasanta! De...
Ep 40
Brave 40: Wowie! Pops I...
Ep 39
Brave 39: Full Array! T...
Ep 38
Brave 38: Love Touch! T...
Ep 37
Brave 37: Revenge! The ...
Ep 36
Brave 36: Giga Gaburinc...
Ep 35
Brave 35: Super Awesome...
Ep 34
Brave 34: Revival! Brag...
Ep 33
Brave 33: Maximum! I Wi...
Ep 32
Brave 32: Victory! It's...
Ep 31
Brave 31: Vacation! The...
Ep 30
Brave 30: Give It to Me...
Ep 29
Brave 29: Big Attack! D...
Ep 28
Brave 28: Ah Torin! The...
Ep 27
Brave 27: O Matsurincho...
more