Super Sentai

Season 37 Episode 3

Brave 3: Get Rough! The Slashing Brave (Areru ze! Zangeki no Bureibu)

Aired Sunday 7:30 AM Mar 03, 2013 on TV Asahi
9.0
out of 10
User Rating
1 votes

EPISODE REVIEWS
By TV.com Users

Write A Review

Episode Summary

EDIT
Brave 3: Get Rough! The Slashing Brave (Areru ze! Zangeki no Bureibu)
AIRED:

While working at a restaurant, Amy watches Souji be admonished by his father for not following in their family tradition of being great swordsmen, all the while a new Debo Monster attacks.

Who was the Episode MVP ?

Ryo Ryusei

Ryo Ryusei

Daigo Kiryu/Kyoryu Red

Syuusuke Saito

Syuusuke Saito

Ian Yorkland/Kyoryu Black

Yamato Kinjo

Yamato Kinjo

Nobuharu Udo/Kyoryu Blue

Akihisa Shiono

Akihisa Shiono

Souji Rippukan/Kyoryu Green

Ayuri Konno

Ayuri Konno

Amy Yuzuki/Kyoryu Pink

Toshiyuki Morikawa

Toshiyuki Morikawa

Torin (voice)

Takashi Nagasako

Takashi Nagasako

Debo Royaroya (voice)

Guest Star

Shinji Yamashita

Shinji Yamashita

Dantetsu Kiryu

Recurring Role

Junichi Haruta

Junichi Haruta

Genryu Rippukan

Recurring Role

Ayumi Kinoshita

Ayumi Kinoshita

Yuko Fukui

Recurring Role

Episode Discussion

Join the discussion of this episode Episode Discussion

Trivia, Notes, Quotes and Allusions

See All Trivia, Notes, Quotes and Allusions Trivia & Quotes

Season 37 Episodes

See All
Ep 52
Zyuden Sentai Kyoryuger...
Ep 51
Zyuden Sentai Kyoryuger...
Ep 50
Zyuden Sentai Kyoryuger...
Ep 49
Zyuden Sentai Kyoryuger...
Ep 48
Brave Final: Great Expl...
Ep 47
Brave 47: The Great Cou...
Ep 46
Brave 46: The Great Due...
Ep 45
Brave 45: That Can't Be...
Ep 44
Brave 44: Chaos Smiles!...
Ep 43
Brave 43: The Blade of ...
Ep 42
Brave 42: Wonderful! Ch...
Ep 41
Brave 41: Yanasanta! De...
Ep 40
Brave 40: Wowie! Pops I...
Ep 39
Brave 39: Full Array! T...
Ep 38
Brave 38: Love Touch! T...
Ep 37
Brave 37: Revenge! The ...
Ep 36
Brave 36: Giga Gaburinc...
Ep 35
Brave 35: Super Awesome...
Ep 34
Brave 34: Revival! Brag...
Ep 33
Brave 33: Maximum! I Wi...
Ep 32
Brave 32: Victory! It's...
Ep 31
Brave 31: Vacation! The...
Ep 30
Brave 30: Give It to Me...
Ep 29
Brave 29: Big Attack! D...
Ep 28
Brave 28: Ah Torin! The...
Ep 27
Brave 27: O Matsurincho...
more