Super Sentai

Season 2 Episode 25

Victory? Death?! Demon Shogun And Mechanization Army (Shōri ka? Shi ka?! Oni Shōgun to Kikaika Gundan)

Aired Sunday 7:30 AM Oct 15, 1977 on TV Asahi
10.0
out of 10
User Rating
1 votes

EPISODE REVIEWS
By TV.com Users

Write A Review

Episode Summary

EDIT
Victory? Death?! Demon Shogun And Mechanization Army (Shōri ka? Shi ka?! Oni Shōgun to Kikaika Gundan)
AIRED:
Coming Soon

Who was the Episode MVP ?

Mitchi Love

Mitchi Love

Karen Mizuki/Heart Queen

Toru Ohira

Toru Ohira

Narrator

Ken Kazato

Ken Kazato

Bunta Daichi/Clover King

Tairayama Ito

Tairayama Ito

Ryuu Higashi/Dia Jack

Masashi Ishibashi

Masashi Ishibashi

Iron Claw

Yoshitaka Tanba

Yoshitaka Tanba

Gorou Sakurai/Spade Ace

Episode Discussion

Join the discussion of this episode Episode Discussion

Trivia, Notes, Quotes and Allusions

See All Trivia, Notes, Quotes and Allusions Trivia & Quotes