Super Sentai

Season 37 Episode 49

Zyuden Sentai Kyoryuger: Gaburincho of Music (Gekijōban Jūden Sentai Kyōryūjā Gaburincho Obu Myūjikku)

Aired Sunday 7:30 AM Aug 03, 2013 on TV Asahi
N/A
out of 10
User Rating
0 votes

EPISODE REVIEWS
By TV.com Users

Write A Review

Episode Summary

EDIT
Zyuden Sentai Kyoryuger: Gaburincho of Music (Gekijōban Jūden Sentai Kyōryūjā Gaburincho Obu Myūjikku)
AIRED:

No one has written a summary for "Zyuden Sentai Kyoryuger: Gaburincho of Music (Gekijōban Jūden Sentai Kyōryūjā Gaburincho Obu Myūjikku)." Contribute!

Who was the Episode MVP ?

Ryo Ryusei

Ryo Ryusei

Daigo Kiryu/Kyoryu Red

Syuusuke Saito

Syuusuke Saito

Ian Yorkland/Kyoryu Black

Yamato Kinjo

Yamato Kinjo

Nobuharu Udo/Kyoryu Blue

Akihisa Shiono

Akihisa Shiono

Souji Rippukan/Kyoryu Green

Ayuri Konno

Ayuri Konno

Amy Yuzuki/Kyoryu Pink

Atsushi Maruyama

Atsushi Maruyama

Utsusemimaru/Kyoryu Gold

Episode Discussion

Join the discussion of this episode Episode Discussion

Trivia, Notes, Quotes and Allusions

See All Trivia, Notes, Quotes and Allusions Trivia & Quotes

Season 37 Episodes

See All
Ep 52
Zyuden Sentai Kyoryuger...
Ep 51
Zyuden Sentai Kyoryuger...
Ep 50
Zyuden Sentai Kyoryuger...
Ep 49
Zyuden Sentai Kyoryuger...
Ep 48
Brave Final: Great Expl...
Ep 47
Brave 47: The Great Cou...
Ep 46
Brave 46: The Great Due...
Ep 45
Brave 45: That Can't Be...
Ep 44
Brave 44: Chaos Smiles!...
Ep 43
Brave 43: The Blade of ...
Ep 42
Brave 42: Wonderful! Ch...
Ep 41
Brave 41: Yanasanta! De...
Ep 40
Brave 40: Wowie! Pops I...
Ep 39
Brave 39: Full Array! T...
Ep 38
Brave 38: Love Touch! T...
Ep 37
Brave 37: Revenge! The ...
Ep 36
Brave 36: Giga Gaburinc...
Ep 35
Brave 35: Super Awesome...
Ep 34
Brave 34: Revival! Brag...
Ep 33
Brave 33: Maximum! I Wi...
Ep 32
Brave 32: Victory! It's...
Ep 31
Brave 31: Vacation! The...
Ep 30
Brave 30: Give It to Me...
Ep 29
Brave 29: Big Attack! D...
Ep 28
Brave 28: Ah Torin! The...
Ep 27
Brave 27: O Matsurincho...
more