The Ellen DeGeneres Show

Season 2 Episode 93

Paris Hilton/Ciara

Aired Weekdays Jan 26, 2005 on NBC

Trivia

FILTER BY TYPE