The X-Files

Season 5 Episode 8

Kitsunegari

7
Aired Monday 9:00 PM Jan 04, 1998 on FOX

Episode Recap

No recap available.

Sunday
No results found.
Monday
No results found.
Tuesday
No results found.