Naruto

Season 2 Episode 31

Bushy Brow's Jutsu: Sasuke Style!

Aired Thursday 7:30 PM Dec 16, 2006 on TV Tokyo

Trivia

FILTER BY TYPE